วิธีใช้งานตารางสรุป ภ.พ.30 (คลิปวิดีโอ)

  1. บันทึกข้อมูลบริษัท
  2. บันทึกชื่อผู้ซื้อ-ผู้ขาย
  3. รายงานภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน
  4. สรุปยอดขาย-ยอดซื้อและภาษีที่ต้องชำระ (ชำระเกิน)

5.การยื่นเพิ่ม เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

6.การปรับหน้าแบบสำหรับการพิมพ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น