บทความ

การกระทบยอดรายได้ตามบัญชี ภ.ง.ด.50 กับยอดขายใน ภ.พ.30

สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำในการปิดบัญชีคือการกระทบยอดรายได้ตา …

การกระทบยอดรายได้ตามบัญชี ภ.ง.ด.50 กับยอดขายใน ภ.พ.30 Read More »