ตารางสรุป ภ.พ.30 พร้อมคำนวณภาษีต้องชำระ/ภาษีเกิน ในแต่ละเดือนอัตโนมัติ

490.00฿990.00฿

ตารางสรุปแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 เพื่อการคำนวณภาษีต้องชำระ/ภาษีเกิน ในแต่ละเดือน และการกระทบยอดภ.พ.30 กับรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 สิ้นปี 

1 ไฟล์ใช้ได้กับทุกบริษัท

ล้างค่า
รหัสสินค้า: P12_1.4 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

ตารางสรุป ภ.พ.30 พร้อมคำนวณภาษีต้องชำระ/ภาษีเกิน ในแต่ละเดือนอัตโนมัติ

Version เดิม
1.รองรับการกรอกยอดขายและซื้อรายเดือน เดือน 1-เดือน12  รองรับบิลซื้อขายรายเดือน 200 รายการ
2.รองรับยอดซื้อขายเกิน 10 ล้าน พร้อมปรับ format ตาม style ผู้ใช้
3.สามารถเลือกพิมพ์รายงานภาษีซื้อ/ขายรายเดือนได้
4.โปรแกรมคำนวณภาษีต้องชำระ/ภาษีเกิน ในแต่ละเดือน
5.สรุปยอดรายปี ทั้งประเภท vat0, nonvat ยอดขายที่มี vat ภาษีขาย ยอดซื้อ ภาษีซื้อ รวมถึงภาษีที่ชำระในแต่ละเดือน เพื่อการกระทบยอดภ.พ.30 กับรายได้ที่แสดงตามบัญชี ภ.ง.ด.50 สิ้นปี

1 ไฟล์ใช้ได้กับบริษัทเดียว

Version ใหม่

1.เพิ่ม ใส่ข้อมูลผู้ซื้อและผู้ขาย
เพียงระบุชื่อผู้ซื้อและผู้ขายในเดือน 1-เดือน 12 โปรแกรมจะดึงข้อมูลอัตโนมัติ
2.เพิ่ม แบบยื่นภ.พ.30 เป็นกระดาษ พร้อมคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
ในกรณียื่นล่าช้า หรือต้องการทำแบบฟอร์ม PP30 เพื่อการสอบทานและอนุมัติ ก็สะดวก เพียงคลิกเดียว
โปรแกรมคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้อัตโนมัติ

1 ไฟล์ใช้ได้กับบริษัทเดียว

Version

เก่า, ใหม่