แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ ภาษาไทย-อังกฤษ

690.00฿

แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ รองรับภาษาไทยและอังกฤษ ง่ายต่อการใช้งาน สามารถจัดทำแบบคำขอได้ในไฟล์เดียวด้วยโปรแกรม MS office excel

1 ไฟล์ ใช้งานได้ 1 ผู้สอบบัญชี 

หมวดหมู่:

one file – สามารถจัดทำแบบคำขอหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ในไฟล์เดียวด้วยโปรแกรม MS office excel ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

one click – สามารถสั่งพิมพ์รายการหนังสือยืนยันยอดได้ไม่จำกัด

one click – สามารถ SAVE เป็นไฟล์ PDF แยกไฟล์

one click – สามารถสั่งพิมพ์ และ SAVE เป็นไฟล์ PDF ได้ในครั้งเดียวกัน

auto format – เปลี่ยนวันที่ให้แสดงแบบยาว (Long Date) เช่น ; วันสิ้นงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบภาษาไทยและ December 31, 2019 ในรูปแบบภาษาอังกฤษ

auto format – จำนวนเงินแสดงด้วยรูปแบบมาตรฐาน  1,234.65

1 ไฟล์ ใช้งานได้ 1 ผู้สอบบัญชี