แบบฟอร์มเอกสารจดทะเบียนเลิกบริษัท

690.00฿

จัดทำเอกสารจดทะเบียนเลิกบริษัท เพื่อนำไปยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยแบบฟอร์มที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน หมดปัญหากับการต้องไปจดทะเบียนหลายครั้งเพราะจัดทำเอกสารผิด

หมวดหมู่:

จัดทำเอกสารจดทะเบียนเลิกบริษัท เพื่อนำไปยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยแบบฟอร์มที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน หมดปัญหากับการต้องไปจดทะเบียนหลายครั้งเพราะจัดทำเอกสารผิด

เอกสารเป็นไฟล์ PDF สามารถส่งอีเมลไปให้ผู้มีอำนาจเซ็นลงนามได้ทันที

รองรับทั้งการไปยื่นจดทะเบียนโดยผู้ชำระบัญชีเอง หรือมีหน้าหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบไปยื่นแทน

รองรับการเปลี่ยนที่อยู่จากสำนักงานของบริษัท เป็นที่อยู่สำนักงานในการชำระบัญชีแห่งใหม่

รองรับการเปลี่ยนจากกรรมการชุดเดิม เป็นผู้ชำระบัญชีชุดใหม่ มีหน้ารายงานการประชุม

รองรับจำนวนผู้ชำระบัญชีสูงสุด 2 คน และการเซ็นลงนามเอกสารสูงสุด 2 คน

หากยังไม่สามารถทำเอกสารให้ครั้งเดียว สามารถบันทึกเพื่อกลับมาทำต่อได้