แบบฟอร์มเอกสารจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท

690.00฿

จัดทำเอกสารจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท เพื่อนำไปยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยแบบฟอร์มที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน หมดปัญหากับการต้องไปจดทะเบียนหลายครั้งเพราะจัดทำเอกสารผิด

หมวดหมู่:

จัดทำเอกสารจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท เพื่อนำไปยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยแบบฟอร์มที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน หมดปัญหากับการต้องไปจดทะเบียนหลายครั้งเพราะจัดทำเอกสารผิด
เอกสารเป็นไฟล์ PDF สามารถส่งอีเมลไปให้ผู้มีอำนาจเซ็นลงนามได้ทันที
รองรับทั้งการไปยื่นจดทะเบียนโดยผู้ชำระบัญชีเอง หรือมีหน้าหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบไปยื่นแทน
รองรับกรรมการสูงสุด 8 คนและการเซ็นลงนามเอกสารสูงสุด 2 คน
รองรับการทำเอกสารรับชำระเงินในการเพิ่มทุน
– โดยสามารถเลือกได้ว่าจะชำระบางส่วน หรือเต็มจำนวน
– เลือกวิธีการชำระแบบเงินสด เช็ค และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
– ผู้ถือหุ้นที่เพิ่มทุนสูงสุดได้ 6 คน
หากยังไม่สามารถทำเอกสารให้ครั้งเดียว สามารถบันทึกเพื่อกลับมาทำต่อได้