ทะเบียนสินทรัพย์ถาวรผูกสูตรคำนวณค่าเสื่อมราคา

1,690.00฿

ทะเบียนสินทรัพย์ถาวรผูกสูตรคำนวณค่าเสื่อมราคา ง่ายต่อการใช้งาน จัดการข้อมูลง่ายด้วยโปรแกรม MS office excel ไม่ต้องเสียเวลาคีย์ทีละรายการ สามารถจัดทำรายงานค่าเสื่อมราคาได้ในไฟล์เดียว

หมวดหมู่:

auto calculate 

1.โปรแกรมทะเบียนสินทรัพย์ถาวร คำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติวิธีเส้นตรง

2.รองรับการบันทึกสินทรัพย์ยกมาจากงวดบัญชีก่อน โดยระบุยอดต้นทุนยกมา และวันที่ให้โปรแกรมเริ่มคำนวณค่าเสื่อม

3.รองรับการบันทึกายการสินทรัพย์ที่ขาย / ตัดจำหน่ายออก ในระหว่างปี โดยโปรแกรมหยุดการคำนวณค่าเสื่อมราคาของรายการสินทรัพย์ที่ขาย / ตัดจำหน่ายออ


automated reporting จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ Fixed Asset Register รายงานค่าเสื่อมราคาตามช่วงเวลาที่ระบุ เป็นรายเดือน /รายปี ในงวดถัดไปไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ เปลี่ยนช่วงเวลาเท่านั้น ด้วย Pivot table


one file – สามารถจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวรผูกสูตรคำนวณค่าเสื่อมราคาในไฟล์เดียว ด้วยโปรแกรม MS office excel


insert / delete row – รองรับรายการสินทรัพย์ไม่จำกัด โดยสามารถแทรกบรรทัดเพิ่ม-ลบ โดยสูตรต่างๆยังอยู่ครบ


buy one file for all companies – ซื้อไฟล์เดียว รองรับทุกบริษัท