แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ภาษาไทย-อังกฤษ

690.00฿

แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ภาษาไทย ง่ายต่อการใช้งาน สามารถจัดทำแบบคำขอได้ในไฟล์เดียวด้วยโปรแกรม MS office excel

1 ไฟล์ ใช้งานได้ 1 ผู้สอบบัญชี 

หมวดหมู่:

แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

one file – สามารถจัดทำแบบคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคารในไฟล์เดียวด้วยโปรแกรม MS office excel

one click – สามารถสั่งพิมพ์รายการหนังสือยืนยันยอดได้ไม่จำกัด

one click – สามารถ save เป็นไฟล์ PDF แยกไฟล์ให้ตามเลขที่นิติบุคคล

one click – สามารถสั่งพิมพ์ และ save เป็นไฟล์ PDF ได้ได้ในครั้งเดียวกัน

updated – แบบฟอร์มคำขอฉบับล่าสุด จาก เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี หนังสือที่ ส. 979/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสมาคมธนาคารไทย โพสต์เมื่อ :7 ต.ค. 2562 15:26:32

1 ไฟล์ ใช้งานได้ 1 ผู้สอบบัญชี