ลดราคา!

โปรแกรมใบสำคัญจ่าย (PV) และหนังสือหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

1,990.00฿

หมดปัญหาการจ่ายแต่ไม่มีเอกสารประกอบ!!! เนื่องจากใช้โปรแกรมช่วยในการจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายให้ทุกรายการจ่ายมีการจัดทำเอกสารประกอบที่ง่ายดายยิ่งขึ้น  จัดทำใบสำคัญจ่ายและหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย

หมวดหมู่:

โปรแกรมช่วยในการจัดทำเอกสารประกอบการจ่าย

หมดปัญหารายจ่ายรั่วไหล ไม่มีเอกสารหลักฐาน

◊ ใช้ประกอบการบันทึกรายการบัญชีได้ ง่ายเพียงคลิกเดียว

ควบคุมระบบการจ่ายเงินของกิจการ

◊ รองรับการเก็บหลักฐานการอนุมัติจ่ายเงินของแต่ละรายการ

◊ รองรับการเก็บหลักฐานยืนยันความถูกต้องในการผู้รับเงิน

จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ง่ายเพียงคลิกเดียว

◊ Export ภ.ง.ด.3 และ 53 เป็นไฟล์ ใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของกรมสรรพากรได้ *updated ใหม่

◊ กรณีบิลเงินสด ไม่มีหลักฐานการรับเงินของผู้ขาย …สามารถดึงมาจัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินได้

◊ จ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน

1 บริษัท 1 ไฟล์  

 

หน้าจอบันทึกข้อมูล
หน้าจอระบุรายละเอียดบริษัท
หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้ขาย