ลดราคา!

โปรแกรมทำใบแจ้งหนี้-ใบเสร็จรับเงิน

1,990.00฿

หมดปัญหาการเก็บเงินและรับชำระไม่เป็นระบบ
พิมพ์ข้อมูลลูกค้าใหม่ทุกครั้งที่ทำเอกสาร
เสียเวลาทำเอกสาร
ลูกค้าโอนเงินผิด เดี๋ยวขาดเดี๋ยวเกิน
เงินทดรองไม่ใช่รายได้ แต่โดนหัก ณ ที่จ่าย

หมดปัญหาเมื่อใช้โปรแกรมแจ้งหนี้รับเงิน จัดการระบบรายได้รับเงินหัวใจหลักกิจการ

หมวดหมู่:

รองรับระบบงานบริการ ขายสินค้า และรับชำระเงิน ด้วยฟังก์ชั่นงานครบครัน

ฐานข้อมูลการเสนอราคา การแจ้งหนี้ และการรับชำระเงิน เพื่อติดตามงานขายทั้งระบบ

-เก็บข้อมูลของผู้ใช้งานได้ทั้งบริษัท/บุคคลธรรมดา

-เก็บฐานข้อมูลลูกค้า

-จัดทำเอกสารได้ครบถ้วน ตามขั้นตอนการเสนอราคา การแจ้งหนี้ และรับชำระเงิน
-สามารถดึงข้อมูลจากการทำใบเสนอราคา มาทำใบแจ้งหนี้ และทำใบเสร็จรับเงินได้ (เอกสาร 1 ต่อ 1)
-สามารถเปลี่ยนชื่อเอกสารเองได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-เลือกจัดทำใบกำกับภาษีได้ตามประเภทกิจการ เช่น กิจการให้บริการจัดทำใบกำกับภาษีตอนรับชำระเงิน
-มีช่องแสดงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินทดรองแยกจากรายได้ค่าบริการและการขาย เช่น ค่าธรรมเนียมราชการ เงินภาษี ค่าขนส่ง ค่าแมสเซ็นเจอร์
-มีช่องแสดงรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่ายและเงินชำระสุทธิ เพื่อให้ลูกค้าชำระด้วยมูลค่าถูกต้องไม่หัก ณ ที่จ่ายเกินจำนวน
-สามารถสรุปรายงานค้างชำระ/การรับเงิน

– จำกัด 1 ไฟล์ ต่อ 1 บริษัท/บุคคลธรรมดา เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ลงทะเบียนก่อนใช้งานโปรแกรม  คลิก วิธีลงทะเบียนโปรแกรม

-คู่มือการใช้งาน คลิก วิธีใช้งานโปรแกรมแจ้งหนี้รับเงิน