ลดราคา!

บริการจัดทำไฟล์เพื่อยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายยื่นแบบออนไลน์

190.00฿1,740.00฿

บริการจัดทำไฟล์สรุปเพื่อยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายทางอินเตอร์เน็ต รายเดือน

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

บริการจัดทำไฟล์สรุปเพื่อยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ภ.ง.ด.3/นิติบุคคล ภ.ง.ด.53 ยื่นแบบออนไลน์  รายเดือน

reporting – ณ สิ้นเดือนสรุปรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายบุคคลเป็นไฟล์นำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ใช้ยื่นแบบประจำเดือนทางระบบอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร (https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php)

 

ประเภท

ภ.ง.ด.3 และ 53, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53

ระยะเวลา

1 เดือน, 12 เดือน

คุณอาจจะชื่นชอบ…