แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Online Free

99.00฿

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย online

หมวดหมู่:

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 online
mobile – รองรับการบันทึกรายการแบบหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์ notebook
print – พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็น file PDF
auto calculate – ระบุประเภทรายจ่าย ระบบคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้อัตโนมัติ

 

ประเภท

ภ.ง.ด.3 และ 53, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53

ระยะเวลา

1 เดือน, 12 เดือน

คุณอาจจะชื่นชอบ…